Winter Greetings to all

scottish-winter-2
Geamhradh Brèagha agus
Bliadhna Mhath Ùr air a h-uile duine
 
(A Beautiful Winter and
a Happy New Year to everyone)
Guma math a dh’éireas dhuibh le Bliadhna Ùir
agus a bhith blàth fad a’ gheamhraidh.
Slàinte mhòr agus a h-uile beannachd dhuibh.
Advertisements